in the waddensea

UNESCO VERDENSARV

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet.

Det unikke naturområde, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, består af hav, strand, mudderflader, strandenge, marskland, heder og vandløb. Tidevandet og vinden betyder, at landskabet er under konstant forandring.

Helt særligt er de store havbundsflader, kaldet vader, der tørlægges ved lavvande. Her udfolder der sig et helt specielt plante- og dyreliv. I vadehavsområdet lever i alt flere end 10.000 forskellige arter. Vadehavet har samtidig global betydning som rasteplads for millioner af trækfugle

Der er mange muligheder for at komme tæt på Vadehavet: Tag på østerssafari, sælsafari, fugletur eller vadehavsvandring.

Det er også ved Vadehavet, man kan opleve naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære danser på himlen mod den nedgående sol.

Who is behind the Denmark campaign By the Wadden Sea is part of the campaign "Much more than just Denmark". The site has been prepared to create an increased desire to travel in Denmark and inspire all our guests to new holiday experiences. Behind the effort are 19 Danish destinations, Danish Coast and Nature Tourism, Danish City Tourism and VisitDenmark. The campaign is supported by the Danish Business Promotion Board.

en_GB
da_DK de_DE en_GB