Vidå - Fiskekort

Vidå, som har givet foreningen sit navn, dannes ved sammenløbet af Arnå og Hvirlå ved Emmerske ca. 3 km øst for Tønder by. Vidåen er inddiget på hele strækningen fra Emmerske til Tønder og herfra videre til Rudbøl. Vidåen byder på alsidige muligheder for lystfiskeri, lige fra medefiskeri efter fredfisk og ål og til fiskeri efter laks og havørred. Åen er på nogle stræk meget stilleflydende og efter Grønåens udløb syd for Tønder by mere livlig. Fra Lægan bådehavn og vestpå har åen nærmest flodkarakter og fiskeriet foregår her udelukkende fra båd. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten fra Emmerske bro til Rudbøl bro.

Se fiskevandet på google maps

Lokation: Emmerske bro til Rudbøl bro

Afhent hos: Tønder / Rømø turistinfo

Fiskevandstype: Åer / Vandløb

Kræver lystfiskertegn: ja

Bestil din fiskekort online. hver opmærksom på om du har brug for lystfiskertegn der hvor du fisker.

Hvis du har købt et fiskekort som kræver et lystfiskertegn er du nød til at afhente fisketegnet hos turistinformationen på Rømø eller i Tønder.

Hvis du f.eks. har købt fiskekort til Put & Take kan du benytte din kvittering som fiskekort.

Efter du har fået dit fiskekort, så kan du fiske løs til det sted du har købt adgang til. Bemærk at du skal have dine fisketegn/kort på dig, da der vil blive lavet tjekket løbende.

Regler

 • Foreningen har i 2019 fået tildelt en laksekvote på 75 fisk, heraf 35 stk på eller under 75 cm, 35 stk over 75 cm og 5 stk fanget på såkaldte B-strækninger.
  – Hver lystfisker må højest hjembringe én laks pr. år
  – Du skal selv registrere dine laks og havørreder her senest kl. 23:59 samme dag – uanset om de genudsættes eller hjemtages.
 • Dagskort og 3-dageskort kan købes af alle der har løst statsligt lystfiskertegn.
 • I Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande forløber fiskesæsonen fra og med 16. april til og med 31. oktober. Undtaget herfra er Vidå på strækningen fra Lægan bro til Rudbøl bro. Fra Lægan Bro til udløbet af Rudbøl Sø må der fiskes til og med 15. november. I selve Rudbøl Sø må der fiskes året rundt. Særfredning: Sønderå fra Hovmose bro til Vindtved (16. april – 31. maj)
 • Artsfredningerne i fiskeriloven skal overholdes. Fanges en fisk i artens fredningsperiode skal den straks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Fangstbegrænsning: Der må dagligt hjemtages to laksefisk fra Sportsfiskerforeningen Vidås vande (dog jævnfør laksekvoten)
 • Undermålsfisk skal altid genudsættes, så vidt muligt i levedygtig stand.
 • Fiskeri med rejer og/eller rogn er forbudt.
 • Agnfisk, der ikke er fanget i Vidåsystemet, må ikke anvendes til fiskeri.
 • Der må højst fiskes med 3 stænger samtidig, og afstanden mellem de yderste stænger må maksimalt være 10m.
 • Rykfiskeri er forbudt.
 • Anvendelse af sættesnører er forbudt.
 • Dørgefiskeri med motorbåd er kun tilladt vest for Lægan bro.
 • Vær høflig og hensynsfuld overfor lodsejerne.
 • Parkér aldrig på mark eller til géne for andre. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.m. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Fiskekort/Medlemskort til Sportsfiskerforeningen Vidå er strengt personligt og skal på forlangende forevises til foreningens fiskeriopsynsmænd eller til enhver person, der selv foreviser gyldigt fiskekort. Eventuel fangst skal ligeledes forevises for foreningens fiskeriopsynsmænd.
 • Fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Overtrædelse af ovenstående fiskeregler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Vidås fiskevande.
 • Hjemtagning af laks reguleres af en kvote, som hvert år bestemmes af Fiskeridirektoratet. Laksekvoten opdeles i to grupper: Fisk til og med 75cm og fisk større end 75cm.
 • Foreningens fiskevand er opdelt i to kategorier – A-strækninger og B-strækninger. Opdelingen fungerer således:
 • A-strækninger: Arnå fra sammenløbet mellem Surbæk og Rødå syd for Løgumklostervej ved Svejlund øst for Bedsted. Sønderå fra St. Jyndevad og nedstrøms. Grønå fra sammenløbet mellem Terkelsbøl å og Uge bæk og nedstrøms
 • B-strækningerne er beliggende opstrøms A-strækkene.
 • På A-strækningerne må der maksimalt hjemtages 65 laks fordelt i to grupper: 35 stk på 75 cm eller derunder og 30 stk over 75 cm. På B-strækningerne må der maksimalt hjemtages 5 laks uden størrelsesopdeling.
 • Når kvoten i én af de to grupper er opfisket, bliver det meddelt på vidaa.dk. Herefter skal laks som hører til i den opfiskede gruppe genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Hver lystfisker må højst hjemtage én laks pr. år.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson samt den efter-følgende sæson. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Der højst må være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt ned- klemte modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller en enkeltkrog der er mindre.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson.
 • Alle fangede laks og havørreder SKAL registreres på www.vidaa.dk senest kl. 23:59 samme dag. Fangerens fornavn, efternavn og adresse samt laksens størrelse, køn, fangststed og fangstdato skal oplyses. Denne registrering skal foretages selvom fisken er kontrolvejet ved én af foreningens indvejere. Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Vidå

DKK 125,00 - DKK 300,00

Book her:

Ryd

Hvis du ikke allerede har et fisketegn er det obligatorisk at have ved fiskeri i vidåen.

Betalings muligheder

Her på siden kan du betale online via kreditkort

Har du et spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende turen, kan du kontakte guiderne her.

 • 51774243
 • torben1978@sol.dk

Populære ture

da_DK
de_DE en_GB da_DK

Tilmeld dig nyhedsbrevet

bliv opdateret omkring de nyeste oplevelser, events, guides og meget mere.

Ved tilmelding af nyhedsbrevet, acceptere du vores privatlivspolitik, og du vil fremadrettet modtage nyhedsmails og kampange tilbud.