Vadehavet

UNESCO VERDENSARV

Et sted i verden, der aldrig er ens, men altid til stede. Sådan opleves Vadehavet.

Det unikke naturområde, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, består af hav, strand, mudderflader, strandenge, marskland, heder og vandløb. Tidevandet og vinden betyder, at landskabet er under konstant forandring.

Helt særligt er de store havbundsflader, kaldet vader, der tørlægges ved lavvande. Her udfolder der sig et helt specielt plante- og dyreliv. I vadehavsområdet lever i alt flere end 10.000 forskellige arter. Vadehavet har samtidig global betydning som rasteplads for millioner af trækfugle

Der er mange muligheder for at komme tæt på Vadehavet: Tag på østerssafari, sælsafari, fugletur eller vadehavsvandring.

Det er også ved Vadehavet, man kan opleve naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære danser på himlen mod den nedgående sol.

Hvem står bag Danmarkskampagnen Ved Vadehavet er en del af kampagnen ”Meget mere end bare Danmark” . Siden er udarbejdet for at skabe øget rejselyst i Danmark og inspirere alle vore gæster til nye ferieoplevelser. Bag indsatsen står 19 danske destinationer, Dansk Kyst og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark. Kampagnen er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

da_DK
de_DE en_GB da_DK